6331 sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu
resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/06/20120630-1.htm
4857 sayılı İş Kanunu
mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.4857.pdf
Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu
mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/1.5.5510.pdf