ISG Hizmetleri

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’nunda da belirtildiği üzere : İşyerlerinde iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve mevcut sağlık ve güvenlik şartlarının iyileştirilmesi adına işverenler, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerini , 28512 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik’de belirtilen kriterlere uygun olarak sağlamakla yükümlülüktür.

SG Asist olarak, SWOT – GAP gibi analiz yöntemleri ile varolan durumunuzun mevzuata uygunluğu noktasında çalışarak, firmanızı ve çalışanlarınızı, daha güvenli ve daha sağlıklı bir çalışma çevresine kavuşturmak bizim öncelikli görevimizdir.

Bilgi Alın

Sağlık

OSGB Sağlık Birimi ; Her çalışana veya çalışan adayına gerekli muayeneleri yapar, poliklinik ve laboratuvar tahlil raporlarını inceler, gerekirse ilave tetkikler ve yönlendirmeler ile işe uygunluklarına işyeri hekimi ile karar verir. Yapılan iş türüne göre belirlenen periyotlarda çalışanların periyodik muayenelerini yaparak, çalışanların sağlık gözetiminde bulunmasına yardımcı olurlar.

SG Asist olarak, partner laboratuvarlarımız ve tecrübeli sağlık kadromuz ile, iş ortaklarımız ve onların halihazırda veya potansiyel çalışanlarının sağlıklarını önemsiyor ve “0” hata yaklaşımı ile sağlık hizmeti veriyoruz.

Bilgi Alın